Dịch vụ “Call Me” là gì? Chúng tôi hiểu tất cả quý khách hàng luôn mong muốn tìm hiểu sản phẩm kỹ lưỡng trước khi mua hàng nhưng vì 1 số lý do nào đó quý khách không tiện gọi điện thoại cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ “Call Me” (Dịch vụ gọi lại) tư vấn khách hàng.