Thời trang American Eagle Outfitters Inc được thành lập hơn 30 năm, phương châm luông tập trung vào khách hàng, cống hiến và luôn đổi mới. Công ty được thành lập đầu tiên với một cửa hàng ở Novi, Michigan vào năm 1977. Và hôm nay bạn sẽ thấy nhiền lận lập lại của con số 77, trong cả tiếng địa phương, về quần áo và hình ảnh của chúng tôi – một trong những chủ đề của sự tôn trọng đối với di sản phong phú mà chúng tôi mang lại.

Nhập AE15 giảm ngay 15% cho thương hiệu American Eagle

-6%
Mã: 11086360,000 VNĐ 340,000 VNĐ